Kırıkkale 1 Şubesi

İLKSAN’da ‘değişim iradesinin’ engellenmesine müsaade etmeyeceğiz

 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) temsilci seçimlerinde aday olan üyelerimizin ortaya koydukları 'değişim iradesinin' engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.

Eğitim-yazı öğretim devam ediyorken, tarihi önceden etkinliklere izin veriliyorken, İçişleri Bakanlığı son geneljesi bahane İLKSAN seçimlerinin ertelenmesi, üye iradesinin hiçe sayılması, seçim sandığının şaibeli bir üye önünden kaçmak için geliyor.

Yetkisi ve görevi sona eren temsilcilerle genel kurul yapan, bu hukuksuz genel kurulca yeni bir yönetim seçen, bu yönetimin isteğiyle ana statüyü değiştiren İLKSAN ve buna göz yuman Bakanlık, bütün bu hukuksuzlarla yetinmeyip bir de seçme ve seçilme hakkını gasbetmiştir.

Dayanak Sohbet İçişleri Bakanlığı genelgesi, kamu kurum ve kuruluşlarının hesap bilgileri hakkında tek bir cümle kurmazken, üyeye verme korkusu İLKSAN, seçimden kaçmak için genelgeyi can simidi olarak kullanmaktadır.

Hiç kimsenin endişesi olmasın; İLKSAN'ı da, seçim ilerini de kötü yönetenler, bunun sonuçlarıyla eninde sonunda yüzleşecektir. Yargıya taşıdığımız 'seçimden kaçıran ana statü' de hukuksuzdu.

Unutulmasın ki, sandık, ön sonsuza kadar kaçırılamaz. Seçim sürecini yönetmekle mükellef olan Millî Eğitim Bakanlığı, üyelerin iradesinin yok sayılmasına vermemeli; salgınından örnek tedbirler gerekçe gösterilerek tehir edilen İLKSAN temsilcilik seçimleri belirsizliğini gidermelidir.

Bakanlık, eğitim çalışanlarının haklarının ihlaline seyirci kalmamalı, Sandığın kötü yönetiminin üstünün örtülmesine izin vermemeli; seçim tarihini ivedilikle belirlemeli ve sürecin nasıl işletileceğini kamuoyuna açıklamalıd